Sambodhi App Sambodhi App         +91-8742004849     books@jvbharati.org

Jain Vishva Bharati Online Book Store

Our Prominent Authors

Acharya Mahapragya
Book Published: 483
Latest Release: Reside Inside Live Outside-2024
Acharya Tulsi
Book Published: 279
Latest Release: Svadhyayan Sandesh Pustaken-2024
Sadhvi Pramukha Kanakprabha
Book Published: 75
Latest Release: Guru An Infinite Story-2022
Acharya Mahashraman
Book Published: 41
Latest Release: Saat Baateian Gyan Ki-2024
Muni Vijay Kumar
Book Published: 41
Latest Release: Paramapath Ka Pathik-2023
Muni Navratanmal
Book Published: 27
Latest Release: Terapanth Paavas-Pravaas-2014
Muni Sukhlal
Book Published: 24
Latest Release: Sacche Bacche-2022
Dr. Samani Kusumpragya
Book Published: 22
Latest Release: Panchkalp Sabhashya-2018
Muni Sumermal (Ladnun)
Book Published: 17
Latest Release: Bharmvidhvansan Ek Parichay-2020
Jayacharya
Book Published: 16
Latest Release: Shrimad Jayacharya Special Offer-2023
Muni Budhmal
Book Published: 16
Latest Release: Terapanth Ka Itihaas Khand-01-2020
Sadhvi Kalplata
Book Published: 13
Latest Release: Sadar Smran Shashanmata-2024
Muni Kishan Lal
Book Published: 12
Latest Release: Prekshadhyan Aasan-Pranaayam-2021
Muni Mohanlal (Shardul)
Book Published: 12
Latest Release: Gurudev Tulsi Shardhanjali Bawani-2016
Muni Rakesh Kumar
Book Published: 12
Latest Release: Anuvrat Chetna Diwas Offer-2023
Sadhvi Jinprabha
Book Published: 12
Latest Release: Tattv-Deepika-2023
Sadhvi Vishrutvibha
Book Published: 12
Latest Release: Amritam-2022
Muni Dulharaj
Book Published: 10
Latest Release: Meri Priy Kathaen-2019
Sadhvi Rajimati
Book Published: 10
Latest Release: Gyaan Kiran-2021
1 2 3 4 5 >> Last